BROUWER & VAN SUTPHEN
beweging voor mens en organisatie

Die er echt toe doen


We willen mensen en teams weer echt in beweging te krijgen. De mentale weerbaarheid te vergroten, zorgen voor onderling begrip en een betere samenhang. Mensen weer inzicht te geven in hun eigen kracht en kwaliteiten. 

Individuele trajecten om mensen vanuit een burn-out terug te brengen naar hun eigen plek. Of juist te voorkomen dat ze in een dergelijke situatie belanden.

Bij het ontwikkelen van teams proberen we zichtbaar te maken wat speelt "onder water". Wij begeleiden dat. De uitkomst is niet wat wíj willen, niet een vooraf bepaalde uitkomst, maar dat wat komt uit de dynamiek van de groep

Hoe dan? 

Een voorbeeld:

Tijdens een training bleek dat binnen een team wel de juiste mensen zaten, maar in de verkeerde rol. Dat werd duidelijk tijdens een fysieke opdracht. Samen met het team is daar een analyse van gemaakt en onderzocht of dit anders kon. Het team heeft op basis van de aanwezige kwaliteiten een nieuwe indeling gemaakt van taken en verantwoordelijkheden waardoor iedereen optimaal ingezet werd. Dit had uiteraard een positief effect op zowel het functioneren van de verschillende medewerkers als de organisatie als geheel